Budolokalen i
Duveholmshallen
Katrineholm


Välkommen till Katrineholms Budocenter! Vi är ett samarbete mellan Katrineholms Jiu-jitsuclub och Wado Karate.

Ungas idrott bra för samhället

Idrotten gör ungdomar till goda samhällsmedborgare. De litar på sina medmänniskor och tycker man ska ställa upp för andra.

Fyra av fem tycker att man ska hjälpa andra fast man inte själv omedelbart tjänar något på det. Unga som idrottar röker och snusar mindre än ungdomar i allmänhet. Ytterst få säger sig använda narkotika eller dopningpreparat.

www.ungdomsstyrelsen.se

"Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt"